Andøy kommune med brev til pårørende om å ta pleietrengende hjem: – Kun for å gi info, sier kommuneoverlegen

I et brev til pårørende ved Andenes Helsesenter omsorgsboliger ber Andøy kommune pårørende ta hjem sine pleietrengende familiemedlemmer. Flere har reagert. Kommuneoverlegen er klar på at brevet var godt ment.

Andenes Helsesenter.   Foto: Jørn Aune

New Articles

I brevet står det blant annet:

«Kommuneoverlege Astrid Holm ønsker at Andenes helsesenter skal driftes som sykehjem i denne perioden, og at dette organiseres som en form for samdrift med henholdsvis Kiiljordheimen og ABBS. Det skal kartlegges om det er mulig å benytte seg av deler av fysioterapitjenesten som pasientrom.

Som følge av dette har kommuneoverlegen ønsket at vi kontakter pårørende til pasienter ved Andenes Helsesenter omsorgsbolig med spørsmål om de vil ta sine brukere hjem og gi de pleie og omsorg i eget hjem i pandemiperioeden.

Begrunnelsen er at pasientgruppen med koronasmitte og som har behov for tjenester på sykehjemsnivå vil få den ved ABBS eller AH omsorgsbolig. Dette vil ha som konsekvens at det vil være liten mulighet for å hindre ukjent smittespredning i disse byggene. Det vil si stor smitterisiko for de som i dag er pasienter/beboere i disse byggene.»

Flere har vært i kontakt med Vol og reagert på dette. Liss Olsen er en av de. Les mer om det her.

Kommuneoverlege Astrid B. Holm beklager ordlyden i brevet.

– Jeg må bare beklage ordlyden i brevet. Det var bare godt ment i utgangspunktet, sier hun og fortsetter:

– Beboere i sykehjem og omsorgsboliger er ekstra sårbar ved eventuell smitte. Vi planlegger så godt det lar seg gjøre for å beskytte alle best mulig. Men dessverre står vi nå foran et scenario som ingen av oss aner hvordan vil utarte seg. Smitten spres mellom mennesker, smittevernutstyr kan bli en mangelvare og risikoen er større der folk er samlet. Et av tiltakene var å spørre pårørende om det er et alternativ å ha sine pårørende hjemme en periode.

Både Holm og enhetsleder for Pleie og omsorg, Aud Sellevold, forteller VOL at omsorgsboligene ikke skal brukes som rom for Covid-19-pasienter.

– Dette var ment som et brev som skulle informere de pårørende at det blir en stor smitterisiko om det kommer ukjent smitte til Andøy. Dette var en info som gikk ut for å forberede de på det, sier Sellevold og legger til:

– Omsorgsboligene ved Andenes Helsesenter skal ikke benyttes som senter for Covid-19 smittede.