- Hva gjør fiskeriministeren for kystsamfunnene i Nordland?

New Articles


Den nye moderne videreforedlingsbedriften Primex as på Myre i Vesterålen er inne i en fase hvor det signaliserer at det er utfordrende å drifte fabrikken videre. Det fare for at dørene må stenges. Situasjonen er meget alvorlig både for ansatte/bedriften, Øksnes kommune og hele Kyst-Norge, som er avhengige av at det skapes arbeidsplasser av ressursene i havet.

Jeg har utfordret fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på å skissere hva regjeringa vil gjøre for å styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nordland, herunder helårlige arbeidsplasser. Jeg syns regjeringa er altfor passiv i forhold til arbeidsplasser på land, i kystsamfunnene.

Senterpartiet ønsker gode vilkår for fiskeindustrien langs kysten. Utvikling av bedre rammevilkår må skje i et nært samarbeid med både industrien og tillitsvalgte. I tillegg trenger vi en fiskeripolitikk som sørger for mange arbeidsplasser, både på havet og på land.

Mitt mål er mer videreforedling av fisken i Norge. Jeg mener at fisken ikke trenger en runde i Kina, før vi kan kjøpe den i butikken. Eller at mer av fisken bearbeides langs kysten vår, før den sendes videre til det internasjonale markedet.

Etter gårdagens reportasje i NRK fremkom det fra fiskeriministeren at det ikke er tillatt å leie ut konsesjoner på laks. Mossleth har bedt statsråden i detalj vise til hvilken lov/forskrift som regulerer dette.

Regjeringen har ikke satt i gang nødvendige tiltak for å stoppe befolkningsnedgangen i Nord-Norge, som virkelig har skudd fart i de siste. Fiskeriministeren kan ikke toer sine hender og skjule seg bak et regelverk. Han må skissere løsninger for mer verdiskaping på land.