- Tidsstyring er ikke et hensiktsmessig hjelpemiddel for ledelse

New Articles


Fagforbundet Nordland forventer at arbeidsgiver legger opp til en hverdag med gjennomgående tillitsstyrt ledelse.

Vi forventer at de ansatte skal få bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De må få frihet til å være litt lenger hos en hjelpetrengende som har en dårlig dag, og heller gå litt raskere fra en som er frisk og rask. Det skal ikke være slik at hver enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp.

Tidsstyring er ikke et hensiktsmessig hjelpemiddel for ledelse. Hver enkelt kommune må ta i bruk verktøyene som partene er blitt enig om for lenge siden. Kompetanseplaner som bygger på kommunens behov.

Hvilke oppgaver som skal løses og hvilke tjenester som skal leveres er en forutsetning for en effektiv og kvalitetsbasert velferdstjeneste.

Denne typen planverk vil avdekke behovet for bemanning, gapet som må dekkes av kompetent arbeidskraft og hvilke tiltak som må gjøres for å utvikle de ansette som allerede jobber i tjenesten. Det forutsetter så klart at en gjør hele jobben med å fremme et godt og omfattende planverk.

Lettvinte løsninger med tidsstyring og kartlegginger gir ikke et korrekt bilde av hver dag, morgen eller kveld. For variablene for behov er der og viser at ingenting i helse og omsorg kan måles uten at faglige vurderinger ligger til grunn.

Behovet for velferdsteknologiske utviklinger er store. Fagforbundet støtter verktøy som letter bruker og de ansatte hverdag, men vi fraråder verktøy som kun overvåker og ikke fremmer tillit og kvalitet i tjenesten.