Holder avklaringsmøte om Hålogalandsveien

De involverte partene i prosjektet Hålogalandsveien er invitert til avklaringsmøte, melder LO i Vesterålen i en pressemelding.

Illustrasjonsfoto 

New Articles

Tirsdag kveld (15. september) skal flere av de involverte partene møtes i Kulturfabrikken på Sortland. Debatten rundt et stort samlet anbud eller oppdeling i tre-fire mindre anbud har preget nyhetsbildet på sensommeren og høsten.

LO i Vesterålen har invitert deltakere som er knyttet til veibyggingen, lokalt næringsliv og lokale politikere til debatten, som ikke vil være åpen for publikum.

LO er blant aktørene som er kritisk til et stort anbud for prosjektet.

– En oppdeling i tre-fire mindre anbud vil være nødvendig for å sikre norske arbeidsplasser. Kravet er at politikerne må bruke sin innkjøpsmakt til å utfordre handlingsrommet og verne om sysselsetting, kompetanse og vår økonomiske modell, skriver LO i pressemeldingen.

Møtet er beregnet å ta tre timer.

Hålogalandsveien er en 82 kilometer lang strekning langs nye E10. Det regnes som det største veiprosjektet i Nord-Norge på lang tid. 27 av de 82 kilometerne skal legges i tunneler. 35 kilometer skal bygges i dagens trasé, mens 20 kiloemter skal legges i en ny trasé.

Ifølge pressemeldingen er dette et offentlig-privat prosjekt. Statens vegvesen står som byggherre.

Møtet vil ha representanter for LO i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Nord-Norge, Vesterålen Næringslivssamarbeid og Vesterålen Regionråd.