Ingen overraskelse fra Norges Bank – holder styringsrenta på 0 prosent

Styringsrenta fra Norges Bank holdes på rekordlave 0 prosent, helt i tråd med forventningene. Sentralbanken ser for seg nullrente fram til slutten av neste år.

Oslo 20200824. Leder i Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen.  Foto: Fredrik Hagen

New Articles


Sentralbanksjef Øystein Olsen understreket at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk økonomi da han la fram rentebeslutningen torsdag.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier Olsen.

Mens usikkerhet i økonomien, arbeidsledighet, kronekurs og lave internasjonale renter er momenter som trekker i retning av uendret rente, kan farten i boligmarkedet peke i motsatt retning.

Øker anslag for boligprisvekst

Norges Bank øker nå anslagene på boligprisveksten. Banken venter en prisvekst på 3,7 prosent i år og 5,2 prosent neste år.

Prisveksten gjennom sommeren har vært høyere enn tidligere anslått. Lav rente har nok virket inn på boligmarkedet, og den midlertidige lettelsen i boliglånsforskriften likeså.

Men økt bruk av hjemmekontor kan også ha sammenheng med økt betalingsvilje, heter det i den pengepolitiske rapporten. Samtidig kan den økte arbeidsledigheten ha virket mindre dempende på boligprisveksten enn ventet.

– Det skyldes at ledigheten i større grad rammet yrkesgrupper med lav inntekt, og andelen som eier bolig er vesentlig lavere blant husholdninger med lav inntekt enn høyere inntekter, går det fram av rapporten.

Renteoppgang i 2022

Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer nullrente fram til slutten av neste år, før en renteoppgang vil komme i 2022.

Det var en enstemmig komité som på onsdagens rentemøte besluttet å holde styringsrenten uendret.

Komiteen frykter at den økte spredningen av koronaviruset kan bremse norsk økonomi, som har hatt en oppgang gjennom sommeren, og de understreker at det vil ta tid før sysselsetting og produksjon er på samme nivå som før pandemien.

Det pekes videre på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting tilbake mot mer normale nivåer, og det reduserer også faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Samtidig kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Analytiker venter raskere bedring

Det var i mai at Norges Bank for første gang i historien satte styringsrenta til null prosent. Det var bred forventning blant analytikere om at nivået ville forbli uendret etter onsdagens rentemøte. Veien videre er det noe delte meninger om.

Sjeføkonomi Frank Jullum i Danske Bank erkjenner at det er usikre tider, men tror likevel at norsk økonomi vil hente seg inn raskere enn det Norges Bank legger til grunn. Han mener renteoppgangen kan komme i fjerde kvartal neste år – i likhet med prognosen SSB nylig la fram.

– Vi tror gjeninnhentingen i både norsk og global økonomi utover i 2021 vil bli både raskere og kraftigere enn Norges Bank legger til grunn i denne rapporten, når en vaksine gradvis vil redusere usikkerheten, skriver han i en kommentar.

Flere økonomer Dagens Næringsliv har vært i kontakt med, mener på den annen side at nullrente vil bli holdt fram til 2022. Blant disse er sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets, sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets og sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB Norge.