Streikeuttaket til legene kommer onsdag neste uke

Onsdag neste uke blir det kjent hvilke leger som blir tatt ut i streik.

- KS vil ikke forplikte seg til helt nødvendige tiltak for legene som går legevakt, sier president Marit Hermansen.   Foto: Thomas B Eckhoff

New Articles

Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president i den norske legeforening, Marit Hermansen i ei pressemelding.

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Særavtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.

Høy arbeidsbelastning

Fastleger har svært travle dager på fastlegekontoret. Legevakt kommer på toppen av dette, men uten at legen kan sette noen grenser for hvor mye vakt man kan pålegges. Partene er enige om at arbeidsbelastningen er for høy.

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at leger i mindre kommuner i snitt jobber 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet hele 100 timer legevakt eller mer per uke. Variasjonen er stor og situasjonen mest alvorlig i distriktskommunene.

– Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til helt nødvendige tiltak for å redusere legevaktbelastningen og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, sier Hermansen i ei pressemelding.

Jobber med uttaket

Alle foreningene i Akademikerne kommune, inkludert Legeforeningen, har vært i mekling. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober.

Legeforeningen vil ikke akseptere meklingsresultatet. Dermed vil Legeforeningen stå i en konflikt og planlegger nå for en streik fra den 26. oktober.

Fra legeforeningen opplyses det at det ikke er klarlagt ennå hvem som skal tas ut i steik, eller om der er leger fra Vesterålen som vil bli tatt ut i den kommende streiken.

Den norske legeforening vil komme med informasjon om dette fire dager før streiken iverksettes. Selve uttaket er noe som det jobbes med nå.

Slik reglen er skal man varsle fire dager før uttaket, slik at det førstkommende onsdag vil få ut informasjon fra foreningen og det formelle varslet for hvem man planlegger å ta ut i streik.