Ungdomsprosjekt på Stokmarknes skole:

Skoleelevene filmer sin egen ungdomstid

For å fortelle hvordan det er å være ungdom i Hadsel, bruker 9. klasse på Stokmarknes skole filmmediet.

Instruktør: - Husk at det dere lager er deres sannhet, formaner instruktør Kolbjørn Hoseth Larsen til niendeklassingene Odin Andreassen Kleveland, Ruben Lehn Halvorsen og William Tuthamma Johnsen.  Foto: Per Eivind Knudsen

New Articles

Niendeklassingene ved Stokmarknes skole jobber med et tverrfaglig tema, innenfor "Folkehelse og livsmestring" som skal gå over seks uker. Som en del av dette skal de lage film om det å være ungdom i Hadsel, og kontaktlærer Tonje Vestgård har fått med seg Kolbjørn Hoseth Larssen til å instruere elevene i bruk av kamera.