Utbygging i Lamarka:

– All bygging på myr gir CO2-utslipp

Når en myr blir gravd opp slipper betydelige mengder klimagasser, som myra har lagret, ut i atmosfæren. Nå har Sortland kommune vurdert hvor store utslippene ligger an til å bli hvis Lamarka bygges ut som planlagt.

Hvis flertallet i kommunestyret går for det samme som flertallet i formannskapet, kan ny Sortland barneskole bli etablert på dette området sør for Blåbyhallen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

New Articles

Kommunestyret i Sortland har tidligere vedtatt at det nye sykehjemmet i Sortland skal ligge nordøst i Lamarka, nord for sentrum.