Leder for eldrerådet i Sortland:

– Kommunen må kjøre dataopplæring der folk bor

Liv Tjønsø, leder for eldrerådet i Sortland, mener at kommunen må gi penger til å lære opp eldre i bruk av data og andre digitale systemer.

Liv Tjønsø, leder for eldrerådet i Sortland, mener mange eldre i kommunen trenger et tilbud om opplæring i bruk av data og andre digitale hjelpemidler.   Foto: Arkiv

New Articles

Hun viser til at kommunestyret vedtok en plan for digital kompetanse i 2018. I denne planen satte kommunen et mål om at det skulle etableres et lavterskeltilbud på Sortland bibliotek, hvor alle med liten eller ingen digital kompetanse skulle få hjelp og opplæring.