Stort sett enighet om parkering i Sortland sentrum

12 stykker møtte opp da kommunen inviterte til møte om tidsbegrenset parkeringsløsning i Sortland onsdag formiddag.

Lasse Marthinussen og Kristine Røiri taler til salen  Foto: Linda Sandvik

New Articles

Hovedproblemet fremstår som at sentrumsnære plasser blir tatt av ansatte som jobber på kontor i Sortland sentrum, at parkeringsplassene oppleves som fulle etter klokka 9.30, som gjør det vanskelig for besøkende som skal handle.