Reinbeitedistrikt seiret på alle punkter i rettssak

– Det skal ikke stoppe oss i å få etablert skispor med snøskuter, sier tapende part, Oddmund Enoksen.

Arild og Laila Inga er godt fornøyd med dommen fra lagmannsretten  Foto: Beate Heide

New Articles

I går kom dommen i Hålogaland lagmannsrett, hvor spørsmålet om hvorvidt Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt har beiterett på noen eiendommer i området Strand – Kringelen i Sortland kommune ble tatt opp.