Kan vurdere riving av Innlandet skole

Ifølge fungerende kommunedirektør Tommy Løveng har kommunen ut året på seg til å finne ut hvordan de skal pusse opp Innlandet skole, etter at det ble avdekket store forekomster og sopp og mugg. I verste fall kan skolen bli revet.

Kostbart: Innlandet skole har fått påvist store mengder muggsopp, og de folkevalgte må nå ta en avgjørelse om skolen skal renoveres fullstendig - eller om det blir nytt skolebygg. Uansett vil regningen bli høy.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

New Articles

Ifølge kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er det bedre enn fryktet, selv om det er såpass alvorlig at flere rom er fysisk avstengt.