Embetsverket vurderer Enoksens habilitet

Embetsverket i Forsvarsdepartementet skal vurdere habiliteten til forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) knyttet til hans tidligere rolle som konsernsjef i Andøya Space.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).   Foto: Marita Isaksen Wangberg, Forsvarsdepartementet

New Articles

Enoksen sier til VOL at det ikke er snakk om en generell vurdering av hans habilitet forhold til Andøya og romvirksomheten, men at problemstillingen er knyttet til hans rolle som konsernsjef i Andøya Space og det faktum at datterselskapet Andøya Space Defence AS har kontrakter med Forsvaret.