Nest størst i landet

Stokmarknes lufthavn passerte "magisk" grense i 2009, og ble større enn Hammerfest målt i antall terminalpassasjerer.
New Articles

Lufthavnsjef Jørn Stave sa i et intervju med VOL rett etter årsskiftet at passasjertallene for Stokmarknes lufthavn når de offisielle tallene kom, ville kunne ligge svært nær den "magiske" grensen på 100.000 terminalpassasjerer.

Nå er tallene kommet, og de viser at flyplassene passerte den grensen med god margin. Hele 100.742 passasjerer reiste via lufthavna i Hadsel i fjor. Det er det høyeste tallet på mer enn 10 år, og en økning på 3,1 prosent sammenliknet med året før.

Også Andøya lufthavn hadde en pen fremgang sammenliknet med året før. 37.331 terminalpassasjerer reiste via flyplassen i 2009, og det er en økning på 2,5 prosent sammenliknet med 2008.

Passasjertallene viser at den regionale flyplassen mellom Stokmarknes og Sortland nå er landets nest mest trafikkerte regnet i terminalpassasjerer. Kun Florø er foran, med vel 117.000 passasjerer. Samtidig passerte Stokmarknes Hammerfest i fjor regnet i terminalpassasjerer. Hammerfest endte med 100.371 passasjerer, og det var en nedgang på over 10 prosent sammenliknet med året før.