Fremmer toneangivende kvinnfolk

Torsdag gir redaktør Christine Kristoffersen Hansen fra Andenes og forelegger Veronica Melå fra Harstad ut boka «Kvinnfolk» – om de kvinnene som står opp for sine meninger.

Redaktør Christine Kristoffersen Hansen fra Andenes.   Foto: Ingun A. Mæhlum

Tirsdag ankom siste bokutgivelse til Veronica Melås forlag, Utenfor allfarvei. Torsdag er det ute.   Foto: Øivind Arvola

Kultur

Veronika Melå i Harstad-forlaget Utenfor Allfarvei har sammen med bokredaktør Christine Kristoffersen Hansen fra Andenes lett med lys og lykte etter nordnorske kvinnelige stemmer med meninger som tør og klarer å stå i midt i debatten.

Torsdag kommer boka der 46 sterke kvinnelige stemmer fra nord har levert tekstene, blant andre vesterålingene Grete Ellingsen, Ida Nordheim-Hagtun og Caroline Meier.

– Det er kronikker, debattinnlegg, meninger og tekster som i all hovedsak har vært publisert tidligere – men også noen nye, sier Melå.

Dette er sjette prosjektet hun står bak, etter starten i juni i fjor, da boka «Havet» kom ut.


Hederstegn

Melå sier at tittelen på boka spiller på det faktum at ordet kvinnfolk brukes i så mange sammenhenger – både som hedersbenevnelse og skjellsord.

– Mange av disse kvinnene er ofte i søkelyset gjennom aviskronikker og blogginnlegg. Men til forskjell fra menn, blir de også bedømt ut fra måten de skriver på – og utseende. De blir oftere kappet hodet av for sine meninger enn menn. Så dette er vår måte å rette blikket på hva som egentlig bli sagt. Derfor er denne boka viktig, sier Melå.

Og hun har mer på lager.

– Det skrives og menes mye, og det meste går kanskje hus forbi, hvis man ikke leser aviser fra andre regioner eller ikke kjenner til alle blogger og nettsider, sier hun, og vektlegger at gjennom denne boka blir man kjent med kvinnene som ofte står i debatten – og man blir kjent med problemstillinger utenfor sin egen geografiske boble – som disse kvinnene tar opp.

Inspirasjon

Melå håper boka kan føre til at flere leser kronikker og meningsstoff.

– Det er mange flere kvinnelige stemmer enn vårt utvalg, men vi har vektlagt geografi, bredde og aktualitet, der vi har tatt fram det som har vært skrevet det siste året.

Redaktør Christine Kristoffersen Hansen er journalist bosatt i Tromsø, men opprinnelig fra Andenes.

– I tillegg til å være et tidsbilde av hva som opptar kvinner i nord i dag, håper vi også at denne antologien kan inspirere flere til å ytre seg i offentligheten. Særlig skulle vi ønske at flere unge ville bidra, samtidig som at kvinner med minoritetsbakgrunn kom sterkere på banen. Vi har rett og slett ikke råd til å frata samfunnet så mange viktige stemmer. Det er en kjensgjerning at menn er overrepresenterte med ytringer i det offentlige rom. Like sikkert er det at vi er de eneste som kan gjøre noe med nettopp det, skriver Kristoffersen Hansen i forordet til boka.