Musikk og kultur i Øksnes

I dag får vi et lite innblikk i det som gjøres av musikkgruppene i Øksnes kulturskole.
Kultur

I dagene frem mot jul vil VOL vise frem noe av det arbeidet som gjøres i kulturskolene i regionen.