Inviterer til foredrag om rovdyra:

Forteller om menneskers forhold til rovdyra

Lørdag åpner Museum Nord – Sortland Museum utstillinga «Historien om mennesket og rovdyra»
Kultur

Det er forskningsleder i Museum Nord, Morten Halvorsen, som har laget utstillingen. Han vil være til stede på åpningen og vise rundt på den spennende utstillingen som blant annet inneholder mange utstoppede dyr som ulv, bjørn og moskus, heter det i ei pressemelding fra Museum Nord.

– «Historien om mennesket og rovdyra» tar for seg menneskets forhold til de store rovdyrene, dette er dyr som vi aldri har stilt oss likegyldige til. Gjennom folkeeventyrene og andre historier er vi blitt oppdradd til å betrakte dem som farlige fiender. Men er dette et korrekt bilde av forholdet mellom mennesket og store rovdyr?, spørres det.

Flere spørsmål

I pressemeldinga fortelles det at det er mer positive syn på rovdyr; vi bruker gaupe som navn på snøskutere eller bilde av ulver på vinflasker og kommunevåpen.

– Utstillinga tar for seg flere spørsmål som relaterer seg til disse to konkurrentene i matveien; mennesket og rovdyra. Vi stiller spørsmålet: Hva skjedde med miljøet da det moderne mennesket kom til Europa for cirka 40.000 år tilbake? Videre: Når oppsto det problematiske forholdet mellom mennesker og rovdyr, og er løsningen på problemet å utrydde disse dyrene som vi gjennom årtusener har sett opp til?

Forteller oss om oss selv

Videre kommer det frem at vår behandling av de store rovdyrene forteller mye om hvordan vi ser på og behandler naturen, og den nære fortidens og dagens forvaltning blir også fokusert.

– Har vi egentlig grunn til å være så stolte av bjørnejegerne? Bjørnen er viet spesielt fokus, blant annet blir det forklart hvordan det er mulig å ligge seks måneder i hi uten mat og drikke, og uten å gå på do. Til slutt i utstillingen blir spørsmålet om ulv og bjørn er farlig for mennesker kommentert, og blant annet vises det en film om emnet.

«Historien om mennesket og rovdyra» har tidligere vært vist ved museet og da var den svært populær, spesielt hos barn og unge.