Håper på bibliotekåpning i 2022

Går alt etter planen, vil et nytt folkebibliotek i Hadsel åpne i januar-februar 2022 i lokaler i Hurtigrutens Hus.

Flyttes: De folkevalgte sa før jul at de vil flytte biblioteket fra Bykuben. Nå skal oppvekstutvalget se på hvem som skal styre prosessen videre, og det håpes på åpning av nytt bibliotek i Hurtigrutens Hus i månedsskiftet januar/februar.  Foto: Arkiv: Per Eivind Knudsen

Kultur

Saken gjelder flyttingen av biblioteket fra sine midlertidige lokaler på Bykuben og tilbake til Hurtigrutens Hus. Biblioteket var tidligere i det såkalte trekantbygget, og tanken nå er at det skal inn i lokaler som tidligere har huset Hurtigrutemuseet.