Kulturminnefondet:

1,45 millioner til Bø, Sortland og Lødingen

Kulturminnefondet har hittil i år mottatt like mange søknader som i hele fjor. Av totalt 65 millioner kroner i støtte har 2,6 millioner gått til prosjekter i Nordland, deriblant til Bø, Sortland og Lødingen.

Litløy Fyr AS har til sammen fått støtte fra Kulturminnefondet på 950.000 kroner i år.   Foto: Privat/Kulturminnefondet fra søknad

Kultur

Ifølge en pressemelding fra Kulturminnefondet har slår interessen for å sette i stand kulturminner og kulturmiljøer alle tidligere rekorder. Hittil i år har det kommet 1.237 søknader om til sammen 355 millioner kroner til ulike bevaringstiltak. Til sammenligning ble det i hele 2020 søkt om 331 millioner kroner.