Rapport:

Korps og kor bidrar med milliarder til samfunnet

Kor, korps, orkestre og lignende bidrar med en samfunnsnytte verdt 15,8 milliarder kroner årlig, ifølge en fersk rapport som kulturministeren mottar fredag.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Kultur

Det er Norsk musikkråd som har fått Vista Analyse til å gjøre en samfunnsøkonomisk beregning av nytten av det organiserte musikklivet.