Sommer-Melbu:

– Har dere hørt om Jeshua?

I sin skjønnlitterære debut lar språkviter Sylfest Lomheim oss bli kjent med Jeshua fra Nasaret, bedre kjent som Jesus. Sommer-Melbu fikk evangeliet rett i fleisen.

Språkviter: - Jesus het aldri Jesus, forteller Sylfest Lomheim ei interessert forsamling på Melbu.  Foto: Idar Ovesen

Kultur

For det er ikke evangeliet om Jesus Sylfest Lomheim skriver om i "Menneskesonen", men om hvordan livet til Jeshua fra Nasaret artet seg, fortalt fra rabbiens egen munn.