Imponert over elevene ved teatersommerskolen

I to uker arrangerte skuespiller og teaterinstruktør Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen teatersommerskole for barn og ungdom i Sortland.
Kultur

Tilbudet var gratis og var til barn i grunnskolen. Kurset ble delt i to bolker hvor de minste var der den første uken, mens de eldste var der den andre uken.