Forfatter jakter historien om kvinne- og familieliv på Andenes fyrstasjon

Forfatter Eli Johanne Ellingsve skriver bok om kvinne- og familieliv på de norske fyrstasjonene. Nå etterlyser hun informasjon fra Andenes.

Fyrhistorie: Det skrives nå en bok om fyrhistorie med fokus på kvinner og familieliv. 

Kultur

– Det er skrevet en del bøker om fyr, fyrvoktere og fyrbyggere, men ingen om fyrkvinnene, så langt jeg kjenner til, sier Ellingsve til Andøyposten/VOL.