Er Vesterålen opphavsstedet til Norges kongedømme og rikssamling?

Harald Hårfagre (ca. 850 – ca. 932) blir tradisjonelt sett regnet som rikssamleren, og den første kongen av Norge. Harald samlet angivelig Norge ved slaget i Hafrsfjord på slutten av 800-tallet, og la dermed grunnlaget for den norske kongeslekta hvor de etterfølgende kongene i historien alle stammet fra Harald Hårfagre, derav navnet ”Hårfagreætta”.

Rikssamlinga Startet rikssamlinga i Vesterålen? spør artikkelforfatteren.  Foto: God Strek/Svein Spjelkavik

Kultur

Denne beretningen har lenge vært den dominerende fremstillingen av norsk middelalderhistorie. Historien har blitt kritisert av moderne historikere, og spørsmålet om hvem som var Norges første konge virker ikke å være så entydig som først antatt. Tar man utgangspunkt i de eldste kildene, ikke bare sagalitteraturen, er det en annen slekt som trekkes frem, nemlig ladejarlene fra Trøndelag. Ladejarlene tok navnet fra Lade ved Trondheimsfjorden på 8-900-tallet, men slekta kom opprinnelig fra Hålogaland, nærmere bestemt Omd som omfattet dagens Andøya i Vesterålen.