Til Island for å lage forestilling

Frid Halmøy, Mariell Amelie Lind Hansen og Åshild Pettersen fra Vesterålen skal i juni delta i et tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island.

Frid Halmøy, Mariell Amelie Lind Hansen og Åshild Pettersen fra Vesterålen skal delta i et tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island.  Foto: Pressefoto

Kultur

Gjennom kontaktavtalen Vesterålen kulturutvalg har inngått med Eything kulturråd på Island, skal det tilrettelegges for kontakt mellom kreative unge fra de to regionene.

I den forbindelse er tilbakestrømmere fra Vesterålen invitert til Island for å jobbe i et felles prosjekt med tilbakestrømmere fra Nordøst-Island, forteller regionrådet i en pressemelding. 

Islendingene har nemlig latt seg inspirere av tilbakestrømprosjektet i Vesterålen, og har startet et tilsvarende prosjekt der. 

- Ideen om å holde kontakt med unge kunstnere som har flyttet ut av regionen, har Eything kulturråd «stjålet» fra Vesterålen, og på Island kaller de prosjektet «Aftur heim», forteller Vibeke Suhr, daglig leder i Kultursamarbeidet i Vesterålen, i pressemeldingen.

Etter initiativ fra to tilbakestrømmere fra Island, skal det i midten av juni gjennomføres et kulturprosjekt kalt «Vistaskipti» på Nordøst-Island, med tilbakestrømmere fra både Norge og Island. De unge kunstnerne skal ifølge Suhr reise rundt i regionen for å hente inspirasjon, samtidig som de skal produsere en forestilling. Forestillingen skal presenteres på festivalen Sólstöðuhátíð, i en liten by kalt Kópasker, mot slutten av oppholdet.

- Etter søknad har prosjektet «Vistaskipti» valgt ut tilbakestrømmerne Frid Halmøy, Mariell Amelie Lind Hansen og Åshild Pettersen fra Vesterålen til å delta i prosjektet, forteller Suhr i pressemeldingen. 

Prosjektet vil foregå i perioden 14. - 22. juni, og er støttet av Norsk kulturråd gjennom Norsk-Islands kulturfond.