Senere på kvelden skal hun holde konsert sammen med religionshistorikerBrita Pollan.

– Jeg visste ikke om den historien med at det er mange medsamisk bakgrunn i Vesterålen, sier Boine.

Hun bidrar med mer enn sang til utstillingen. Boine har tattto bilder selv. De er av en kvinne som ikke visste at familien hennes var samisk,selv om de hadde drevet med reindrift.

Ville bli norsk

Boine mener mange vesterålinger har behov for å finne uthvor de har røttene sine.

– Jeg er en tilhenger av at man ikke blir et helt menneskefør man aksepterer hele bildet av seg selv. Man blir så mye sterkere når manikke trenger å skjule noe, sier Boine.

Hun har selv opplevd et sterkt ønske om å ville være norsk.

– Jeg og min mann lærte vårt barn norsk med den størsteselvfølge, uten å reflektere over det – og jeg kommer fra Karasjok. Jeg våknetog begynte å stille spørsmål. Hvorfor vil jeg bort, hvorfor vil jeg bli norsk,hvorfor har jeg ingen stolthet?

– Når jeg som er fra det tjukkeste innland der det samiskesto sterkt hadde en følelse av at jeg ville bort, tyder det på en assimileringmed sterke krefter som har påvirket oss til å ta avstand fra det samiske, sierBoine.

Bearbeider traumer

Grunnen til at Boine samarbeider med historiker Pollan og ermed i prosjektet ”Er vi her ennå?”, er fordi hun ser et behov for å bearbeidetraumer.

– Og for at vi skal komme videre som folk. Jeg har en tro påat man må ta opp det som gjorde vondt. Den veien har jeg gått. Jeg er etlevende eksempel på at man kan bli sterk selv om man er full av usikkerhet ogselvhat, sier den samiske musikeren.

Hun tror debatt rundt skilting av stedsnavn er positivt.

– Det at det kommer fram og at det blir en debatt er etskritt på veien, men det er et utrolig stort lerret å bleke. Skiltdebatt viserhvor betent saken fortsatt er. Dersom det ikke var et problem, ville det ikkevært en så sterk motstand, sier Boine.

Flere kulturer

Boine synes det er bra at også det samiske er med nårKulturfabrikken nå er i gang.

– Det gir en aksept av folks bakgrunn. Jeg tror heleNord-Norge vil bli sterkere av erkjenne at vi består av flere kulturer. Det vilvirke befriende for den delen av den nordnorske befolkningen når vi slutter åskjule. Vi må ta opp den delen av historien, også i Vesterålen. Det er enhelingsprosess som foregår, sier Boine, som da mener den samiske historien.

”Er vi her ennå” er et møte med samisk kultur i Vesterålen iform av et kunstprosjekt av Helle Storvik, Mari Boine, Rune Johansen og ÅlsaugKrokann Berg. Utstillinga kretser omkring samisk identitet og er et resultat avde fire kunstnernes opphold i Vesterålen i 2010.