Kultur

«Med litt flaks og fortjent hell, kan denne nå ut til adskillig flere enn en snever kjennskapskrets oppe i nord»

foto
Et sterkt album: Chris Barlow har levert et solid stykke musikk. Foto: HT