Inviterte fremmedarbeidere og innvandrere på utflukt