Kammerpikene tok med seg sangene fragrunnlovsjubileumsforestillingen på kulturfabrikken 17. Mai til Notloftet påNordmela 18. mai.

"Pikene' gikk rett "hjem" hos de hundretilskuerne. Hujingen og trampeklappingen blant publikum, levnet ingen tvil omdet.

Hør fremføringen av grunnlovsjubileumssangen "Detgår et festtog gjennom landet.