Over 1.000 kom på Huinndagan, i bygda med under 300 innbyggere