Kulturfredag på Skjalgbrygga ble godt besøkt. Shadowsbandet Blue Moon stilte med tilårskomne og fengende toner. Arrangementet var veldig godt besøkt, opplyses det fra arrangørene.