Kultur

Er Vesterålen opphavsstedet til Norges kongedømme og rikssamling?

foto
Startet rikssamlinga i Vesterålen? spør artikkelforfatteren. Foto: God Strek/Svein Spjelkavik