Skal tolke musikk i spennet mellom Middelhavet og Vesterålen