«Englekoret» leverte en konsert utenom det vanlige

foto