Øksnes boligstiftelse

– Jeg ber om at ordføreren medvirker til ro rundt selskapet

Åpent brev til ordføreren og rådmannen i Øksnes.

Disponent i Øksnes Boligstiftelse, Per Ole Larsen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Meninger

Jeg viser til rådmannens orientering til kommunestyret om Øksnes boligstiftelse som ble formidlet på Radio Øksnes den 15.12.15

Jeg vil presisere følgende som ordfører og rådmann er kjent med:

 1. Ordføreren og rådmannen er kjent med at Øksnes kommune og Øksnes boligstiftelse har omforente avtaler fra 1994 som sikrer Øksnes kommune boliger der Øksnes kommune etter lov om sosiale tjenester har plikt til å skaffe bolig.
 2. Ordfører og rådmann er kjent med at Øksnes kommune har hatt fra 2 til 5 leiligheter, leid av Øksnes boligstiftelse, stående ledig gjennom 2015.
 3. Ordføreren og rådmannen er kjent med at Øksnes kommune har fått innstillingsrett til 21 nye leiligheter etter 1996.
 4. Ordføreren og rådmannen er kjent med at Øksnes kommune har medvirket til utleie av ca. 55-60 prosent av leilighetene som er utleid i dag av Øksnes boligstiftelse.
 5. Ordfører og rådmann er kjent med at cirka 50 prosent av Øksnes boligstiftelses leietakere er pensjonister over 70 år.
 6. Ordfører og rådmann er kjent med at Øksnes boligstiftelse leier ut leilighetene etter kriteriene i vedtektene inngåtte avtaler med Øksnes kommune fra 1994 som sikrer kommunen innstillingsrett og leiligheter når kommunen har plikt etter lov om sosiale tjenester og kriterier fastsatt av regjeringen.
 7. Ordføreren og rådmannen er kjent med at Øksnes boligstiftelse fastsetter husleien etter reglene for kostnadsdekkende husleie.
 8. Ordføreren og rådmannen er kjent med at husleien reguleres etter husleieloven.
 9. Ordføreren og rådmannen er kjent med at Øksnes boligstiftelse aldri har hatt eller ønsker og endre husleien til MARKEDSLEIE slik som det er ønskelig.
 10. Ordføreren og rådmannen er kjent med at det var styremedlemmene Asle Sørdahl og Geir Rognan som sendte klagen til tilsynet og med påfølgende brev fra rådmannen og kommunalsjefen med opplysninger som var misvisende og feil.
 11. Det var ordfører og rådmann som urettmessig bestemte at ikke kommunestyret og offentligheten skulle bli kjent med brevet fra Sørdahl og Rognan til tilsynet. Et brev som har vært offentlig i 10 måneder.

Jeg beklager at ikke ordføreren og rådmannen opplyste de faktiske forhold til kommunestyrets representanter og slik at media kunne formidlet dette til våre leietakere og det offentlige.

Mellom 5 og 7 prosent av Øksnes' befolkning bor i leiligheter leid av Øksnes boligstiftelse.

Ber om at ordføreren medvirker til at det blir ro rundt selskapet slik at leietakere kan ha forutsigbarhet og trygghet for sine hjem.

Ønskes samtidig alle leietakere i Øksnes boligstiftelse om en god jul og et godt nytt år.

Per-Ole Larsen, daglig leder i Øksnes Boligstiftelse