– Å jobbe for sammenslåing er som å bære havre til en dau hest

Forutsetningene er overhodet ikke til stede i Vesterålen.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Meninger

Et pliktløp har sjelden vært noe å hige etter. Være seg i kunstløp eller politikk. Like fullt er det et slikt løp formannskapet i Sortland vil gjennomføre om kommunereformen.

For å tekkes fylkesmannen og kommunalministeren skal det i løpet av våren holdes folkemøte, dialog med øvrige kommuner i regionen, avvikles to kommunestyremøter og eventuelt også folkeavstemning.

Etter mitt syn er det et heilt unødvendig løp formannskapet har lagt opp til. Sortland kommune har ingen plikt til å gjennomføre noen prosess om sammenslåing med andre kommuner.

Sortland har heller ingen plikt til å fatte noe vedtak innen 1. juli. Det har ingen betydning at fylkesmannen i Nordland og kommunalminister Jan Tore Sanner har prøvd å definere det som en plikt for kommunene til å utrede og treffe vedtak om kommunesammenslåing.

For faktum er at verken fylkesmannen eller Sanner har noe rettslig grunnlag for å pålegge kommunene å utrede eller å treffe vedtak.

At regjeringa vil ha gjennomført en kommunereform for å få færre kommuner, er på det reine. Et flertall på Stortinget har støtta regjeringa. Men til dags dato er det ikke fatta noe vedtak av Stortinget som pålegger kommunene å utrede sammenslåing eller å treffe vedtak om dette.

Det eineste som foreligger, er en flertallsmerknad fra kommunalkomiteen om at kommunene har et utredningsansvar. En slik komitemerknad er ikke rettslig bindende for en kommune. Skal noe være rettslig bindende, må det gjøres et formelt vedtak i lovs form. Et slikt vedtak er ikke truffet av Stortinget.

Det er mitt inntrykk at de fleste kommunepolitikere likevel går rundt og trur at de har en plikt til å utrede og gjøre vedtak før 1. juli. Misforståelsen er skapt gjennom feilinformasjon fra så vel kommunalminister som fylkesmenn.

Sjøl om det ikke foreligger noen plikt til å utrede og fatte vedtak, er det ikke noe i vegen for å gjøre det på frivillig basis. Men da må forutsetningene ligge til rette for å gjennomføre en slik prosess.

Disse forutsetningene er overhodet ikke til stede i Vesterålen.

Å jobbe for sammenslåing til en kommune i Vesterålen, er som å bære havre til en dau hest. Å bruke meir penger og ressurser på et slikt prosjekt, er og blir bortkasta.

Oddmund Enoksen, Sortland SV