- Bekymret for at LTP vedtas på feil grunnlag

- Stortingspolitikere, ikke la dere bli lurt av byråkrater og andre med økonomiske interesser når langtidsplanen skal vedtas. Ikke la det skje at dere blir sittende igjen med skjegget i postkassa.
Meninger

Forhåpentligvis skal den nye langtidsplanen for Forsvaret bli vedtatt i november av våre folkevalgte på Stortinget. Dessverre er jeg meget bekymret for at deler av denne vedtas på feil grunnlag. Det jeg opplever, som tillitsvalgt, er at mange aktører driver med uærlige spill for å lure våre folkevalgte til å ta gale beslutninger. Deler av informasjonen som står i LTP er direkte feil, og når man kommenterer dette blir det avfeid av Forsvarsdepartementet.

I hele prosessen angående langtidsplanen har det vært mulig å gjennomskue at det endelige svaret skulle bli; bort med Andøya og inn med Evenes, koste hva det koste vil.

For å oppnå dette resultatet var Forsvarssjefen til og med villig til å legge ned Orionflyene, og heller ikke erstatte dem med nye fullverdige MPA-fly. Heldigvis har man klart å overbevise Regjeringen med viktigheten av Orion for både Norge og NATO, og man ser behovet for å videreføre kapasiteten med nye fly av typen P-8 (ref. lekkasjer i media 11.08.16).

Med tanke på analysen fra PWC, som jeg allerede har uttalt meg om, står jeg fortsatt for at det er et bestillingsverk. Bakgrunnen for dette er de uriktige påstandene og tallene som er skrevet, og misviljen for å gjennomgå saken om igjen. Andre indikatorer som forsterker påstanden min om uærlighet, er uttalelsene fra statssekretær Øystein Bø, som blant annet snakket om sin tillit til tallene i analysen fra PWC, senest i forrige uke. Dette mener jeg viser til at byråkratene har gitt det endelige svarte, uten å la PWC gjennomføre en redelig og ærlig analyse. Det er også mulig å finne flere andre eksempler på desinformasjon om Andøya på andre arenaer.

De siste månedene har det kommet flere lekkasjer angående forsvaret, og i dag mottok man en om nye overvåkingsfly til en verdi av 11 milliarder norske kroner. Ut i fra denne kostnaden tilsier det 5-6 P-8 fly som erstatning for Orion.

Hvis vi i tillegg til denne informasjonen tar med signalene som våre allierte (USA) har gitt om å ha egen infrastruktur i Norge til deres MPA fly (P-8) ved besøk og eventuell unnsetning, er det behov for meget store arealer til oppbygning. Det blir sagt at Evenes har disse arealene tilgjengelig, men jeg påstår at dette er ukorrekt. Informasjon jeg har om størrelse på areal som trengs til operative flater og infrastruktur for drift er så stort, at det  ikke er mulig uten at man ikke river bygningsmasse, sprenger fjell og enkelte verneområder må vike.

Utfordrer Forsvarsdepartementet til å lage en komplett plantegning over flybasen Evenes som viser hva som må gjøres, og hvilken kostnader som er forbundet med utbygningen. Det jeg vil frem til, er at byråkratene og andre spesielt interesserte driver skittent spill, for så å la kostnadene eksplodere etter at beslutningene på Stortinget er tatt. Noen blir kanskje sittende igjen med store økonomiske gevinster på disse dårlige dyre beslutningene, dette er sløsing av våre skattepenger, altså ikke forsvarlig forvalting av våre skattepenger!

Det er på tide at denne ukulturen blir stoppet, la det bli konsekvenser for de som driver på med denne feilinformasjonen.   

Tror heller ikke det bare er i Forsvaret denne ukulturen finnes, grip tak i det, vi vil ikke ha det slik i Norge.

Den beste løsningen er at Evenes blir QRA base, Andøya blir MPA (P-8) base og Bardufoss fortsetter som helikopterbase. På denne måten styrker vi Forsvaret i nord, vi holder god kontroll på kostnadene, og vi får ingen uventede gjøkunger.

Så for deres egen del, ta dere en tur på besøk til Forsvarets avdelinger, søk informasjon, lytt til gode innspill, det er slik dere vil oppnå godt grunnlag for å kunne ta en god å riktig beslutning i november. Dere er, som meg, valgt grunnet tillit, og vi må da vise oss tilliten verdig. 

- Stein Håkon Eilertsen

Leder Norges Offisers Forbund avd Andøya