– Provoserende fra Nordlandssykehuset

Mental Helse Nordland reagerer kraftig på Nordlandssykehusets stenging av allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i Lofoten og Vesterålen i jula. – Nok en gang ser vi at økonomiske sparetiltak rammer pasientene, skriver leder Leif G. Strømdal i et innlegg på VOL.

Nordlandssykehuset stenger Allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula. Det får mange til å reagere.  

Meninger

Julehelg er ikke bare høytid og kommersielt kaos.

Jul er også en vond tid for mange. Ikke minst gjelder det mennesker som kjemper en daglig kamp mot vanskelige tanker, følelser og ensomhet. Det skulle tilsi at det er behov for ekstra hjelp til psykisk syke.

I stedet velger Nordlandssykehuset å fjerne tilbud for pasienter i Lofoten og Vesterålen ved å stenge Allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula. Ambulant akutteam er heller ikke operativt utenom vanlig kontortid på hverdager. «Samarbeidspartene» er blitt orientert om stengingen ved et brev som er datert 19.12.

Les også uttalelsene til Mental Helse Vesterålen.

Dette er et talende eksempel på realitetene i det som i politiske dokumenter og selvskrytet i politiske festtaler omtales som et «likeverdig» samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helsetjenester.

Helse- og omsorgsdepartementets Veileder i psykisk helsevern for voksne, IS 1388, hadde den velklingende tilleggsformuleringen: «Distriktspsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen».

Praksis, slik det fungerer i dag, er i stadig større grad at de spesialiserte sykehusfunksjonene har vendt ryggen både til kommuner som samarbeidsparter og til pasientene som behovsgruppe. Et overdimensjonert administrativt lederbyråkrati formidler falske beskrivelser av hvilke tilbud pasientene får. De samme byråkratene honoreres i det organisatoriske systemet for slavisk budsjettlojalitet. Det stilles ingen helsefaglige krav til lederne på det enkelte nivå. Om bare budsjettrammene holdes, blir tilbudet betegnet som «forsvarlig». Dette er den «kunnskapsbaserte» tjenesten begeistrede politikere omtaler.


Overordnet Samarbeidsorgan:

- En ytterst vanskelig og ubeleielig situasjon

Overordnet Samarbeidsorgan er også særs kritiske til stengingen ved allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

 

Nok en gang ser vi at økonomiske sparetiltak rammer pasientene, for mens byråkratiet i siste Stortingsperioden har vokst til nye høyder, blir pasienttilbudene svekket og lagt ned. Bare driften av de regionale helseforetakene, som er rene byråkratisk enheter, koster tilsvarende 63.000 pasientbehandlinger over tre døgn til en døgnpris av 7000 kr.

Da blir det ikke penger igjen til å drifte behandlingstilbud i høytidshelger og ferietider.

I Veilederen fra Helse- og omsorgsdepartementet er det listet opp følgende mål for den tjenesten Distriktspsykiatriske sentre skal bidra til å gi:

- Virkningsfulle og trygge tjenester

- Involvere brukerne og gi dem innflytelse

- God samordning og kontinuitet i tjenestene

- God ressursutnyttelse

- Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling

Gapet mellom den praksis som i dette tilfelle utøves ved Vesterålen DPS og den politiske retorikken er enormt. Og det er de samme politikerne som stiller krav om ufravikelige budsjettrammer som serverer retoriske engleglansbilder.


Nordlandssykehuset Vesterålen:

Stenger psykiatrisk vakttjeneste i jula og romjula

Mangel på overlegespesialister fører til stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula.


Mental Helse Nordland tar skarpt avstand fra den politiske dobbeltmoralen som kamuflerer virkeligheten i Psykisk helsevern og skaper uforutsigbare forhold for pasientene der.

Leif G. Strømdal, leder i Mental Helse Nordland