– Helt uakseptabelt AP-forslag

Sortlending og Rødt-politiker Christoffer Ellingsen mener Aps forslag om Lofoten, Vesterålen og Senja er helt uakseptabelt.
Meninger

Ap-ledelsen sitt kompromissforslag om petroleumsåpning av Lofoten, Vesterålen og Senja er egentlig verre enn forventa. Konsekvensutredning av den sørligste delen, Nordland 6, må avvises tvert.

Dette er nærmest i fjæresteinan til Værøy og Røst og i et av de viktigste områdene for fiskeri og ikke minst flyten av fiskelarver og yngel nordover i Golfstrømmen. Her ligger også en av de aller største, kjente, korallrevene i kaldt vann.

Når APs programkomite og AP-leder Støre går inn for konsekvensutredning av dette området, er dette fullstendig uakseptabelt overfor de fornybare ressursene, miljø/natur og den store fiskeri- og fangstaktiviteten i området.

Så inneholder forslaget bare en utsettelse av en mulig petroleumsåpning av områdene langs Vesterålen og Senja (på oljespråket Nordland 7 og Troms 2). APs programkomite vil altså ikke slå fast allerede nå at dette området med en kontinentalsokkel så smal som under 2 mil på de mest sårbare områdene, skal holdes utafor oljevirksomheten i framtida. Det betyr at landets største politiske parti, og som søker regjeringsmakt til høsten, skal holde den enorme lokale næringsaktiviteten langs de nære kystområdene på pinebenken i mange år framover. Dette kan svekke satsing på de fornybare ressursene, næringer og bosetting i regionen.

Å sette en definitiv bom for all petroleumsvirksomhet i LoVeSe allerede nå, er i seg sjøl svært viktig. Rødts oppfatning er at dette bare en liten del av et «kompromiss» i forhold til oljevirksomheten i Norskehavet og Barentshavet. Det er ikke mulig å pumpe opp og forbrenne mer enn 20-30% av de allerede kjente forekomstene globalt dersom ikke klimaendringene skal føre til mer enn 2 graders økning. I den sammenheng er det derfor nødvendig å begrense petroleumsvirksomhet også i norske havområder mye mer enn å blokkere for utvinning i LoVeSe. Aps forslag er mye nærmere H/Frp sine standpunkt enn folkets motstand slik meningsmålinger viser og vedtak Lofotkommunene har gjort. Rødt er derimot for at hele den norske oljevirksomheten snarest mulig må konsekvensutredes og slett ikke nye utvinningsområder.

Vi har ingen tro på at AP-ledelsen og programkomiteens forslag skal roe kystfolkets kamp mot oljetrusselen. Rødt kommer til å bidra til at dette bli et hett tema i den kommende valgkampen særlig dersom dette skal bli APs endelig standpunkt.

Christoffer Ellingsen, Rødt Nordland