Ørjan Robertsen i LoVe Petro i svar til Wenche Cumming:

- Et kompromiss ingen vil ha

Meninger

Ringvirkninger i Nord: Svar til Geir Seljeseth, Norsk olje og gass

– Når Seljeseth garanterer store ringvirkninger i Lofoten, Vesterålen og Senja, så lover han mer enn Statoil-sjef Eldar Sætre og pressetalsmann Morten Eek, skriver Wenche Cumming, leder av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

I leserinnlegg hevder leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Wenche Cumming at Arbeiderpartiets såkalte kompromissforslag om Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til at regionen vil sitte igjen med all risiko mens ringvirkningene uteblir. Det er interessant å merke seg at Cumming er enig med LoVe Petro om at Arbeiderpartiets foreslåtte løsningen om kun å åpne for konsekvensutredning helt sør i Lofoten, verken vil skape arbeidsplasser eller bidra til investeringer i ny infrastruktur i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men her slutter også enigheten. Mens Folkeaksjonen vil ha varig vern av hele området, og i det hele tatt ikke bryr seg om mulige ringvirkninger, ønsker LoVe Petro at det gjennomføres en konsekvensutredning av hele området.


Myndighetene har brukt milliardbeløp for å skaffe til veie et best mulig beslutningsgrunnlag i Nordland VI, VII og Troms II. Det foreligger et nittitalls utredninger og rapporter som på ulike fagområder konkluderer i både den ene og andre retningen.

Ringvirkninger i nord

Geir Seljeset i Norsk olje og gass mener Wenche Cumming tar feil når det gjelder ringvirkninger fra olje- og gassvirksomhet.

En konsekvensutredning vil sikre at alle relevante forhold som ønskes belyst blir ivaretatt. For Lofoten, Vesterålen og Senja vil en konsekvensutredning gi oss svar på regionale og lokale ringvirkninger, arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling og de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten vil ha for området, landsdelen og nasjonen.


– Dette er ikke godt nok

Wenche Cumming i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mener Arbeiderpartiets forslag om å utsette beslutningen for to av områdene ikke er godt nok.

Et annet vesentlig element er at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ivareta lokaldemokratiet og sikre medvirkning og innflytelse fra lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. 

Sett i lys av ovennevnte er det derfor uforståelig hvorfor Arbeiderpartiet går bort fra landsmøtevedtaket om konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II og erstatter det med et kompromiss som ingen vil ha.


Lofoten og Vesterålen Petro

Ørjan Robertsen