Innlegg fra Rune Guldberg:

- Sliter oljebransjen med sensur?

Rune Guldberg.  Foto: Privat

Meninger

Viser til innlegg av Ørjan Robertsen den 16. Februar under tittelen: «- Fradrag kun på budskap som er godkjent av SV?».

«Vi mener at folket som bor i Lofoten og Vesterålen fortjener et skikkelig svar på om de ulike næringene og interessene kan forenes og hvilke ringvirkninger vi kan forvente», sier Robertsen.

Det er feil. Oljebransjen mener ikke at folk fortjener skikkelige svar. De er ikke organisasjoner for å fremme vanlige folks interesser. Oljebransjen er en internasjonal næring drevet av et fokus på fortjeneste, verdioppbygging og høye aksjekurser, Eierne er internasjonale konsern drevet etter harde kapitalistiske metoder. Disse folka er ikke blomsterbarn som er opptatt av hva folk i Lofoten og Vesterålen fortjener.

Så til sensur. Sliter oljebransjen med sensur. Ja Robertsen. Her misforstår du alvorlig. Dette er en mangel på gangsyn som er oppsiktsvekkende. Det er folk gjennom valg som bestemmer hvilken politikk som skal føres. Politikerne avgjør til enhver tid hvilke fradrag på skatten som skal gjelde for å få et hensiktsmessig næringsliv og personbeskatning. Som eksempel hvis rørleggerbedriftene fikk fjernet et fradrag som påvirker skatten så har det vel ingen ting med "sensur" å gjøre, selv om bedriften satt igjen med mindre penger for å eventuelt støtte sin interesseorganisasjon. Robertsen misforstår hva begrepet sensur innebærer. Er vanlig skattelegging også sensur?

Hvis vi forenkler med å si at det er to blokker i norsk politikk så gir høyreblokken større fradrag til bedrifter og formue eiere, (ja og til oljeselskapene). Venstreblokken gir flere fradrag til arbeidere og lønnsmottakere. Det kalles politikk og har ikke noe med sensur å gjøre. Ja SV er et lovlig parti i Norge som også er med å bestemme hvilke fradrag som innføres, dog ikke så mye i dag som en del av mindretallet. Med SV er en del av mindretallet, så er det nå Høyre og Frp som har mest innflytelse på fradrag lønnsmottakere og bedrifter skal ha.

Sensur er et politisk virkemiddel for undertrykkelse i land med dårlige demokratiske tradisjoner der også frykt spiller inn. Norge har ikke sensur. Oljeselskaper som opererer i Norge forvalter til dels det som er folkets felles eierskap til oljeressursene. Det er det klokt at oljebransjen har et bevist forhold til. At de bruker mye penger på en upopulær konsulent og PR bransje kan slå tilbake når det kommer inn andre typer politikere.

Det har og i Norge vært en kraftig utvikling i informasjons- og konsulentbransjen der tidligere politikere ansettes for å påvirke folkemeningen. Her bør det innføres nye lover som setter en karantenetid på 10 år før slike som Robertsen og "Pølse" Hansen for å begrense at disse kan jobbe med og selge informasjon og kunnskaper om statsforvaltningen som konsulenter og PR folk som selger seg inn mot oljebransjen. Ok, for Robertsen som kommer fra kommunepolitikken så gjelder dette i mindre grad å selge kunnskap om statsforvaltningen men at her har vi en som kommer fra Arbeiderpartiets tillitsmannsapparat som kjøpes opp av og som blir en del av oljelobbyen.

At landinga av et oljeutslipp havner nede i fjæra ved hans eget barndomshjem er jo ironisk. Som sosialdemokrat så sliter jeg veldig med å stemme på et Arbeiderparti som har en så slakk holdning til dette. Vi er vitner til at Robertsen følger veien der pengene er. Hans tidligere engasjement som politiker virker nå i ettertid bare å ha dreid seg mer om hans egne opportunistiske motiver. Med flere slike politikere i Arbeiderpartiet så vil ikke disse få min stemme ved noe valg. Partiet bør ta tak i dette uvesenet som tradisjonelt hører mer hjemme i en Frp- ideologi.

Hallo. Robertsen sier LoVe Petro i 2017 mottatt tilskudd på 700.000 kroner fra olje- og gassbransjen. Skal tallene for LoVe Petro være interessante, så kom med tallene for 2016 som et helt år. Å legge frem tall slik blir det samme som å si at dere ikke har mottatt noen støtte, pr. 1. januar.

700,000 for 45 dager inn i 2017 tilsvarer for hele året en sum på over 5.5 millioner. Det er jo en enorm sum penger for en lokal organisasjon som har et nedslagsfelt på en befolkning med bare 60,000 personer i LoVeSe og som promoterer mindre lokale oljefelt som i størrelse bare tilsvarer noen få måneder av verdens totale oljeproduksjon.

Robertsen kan i denne sammenhengen heller opplyse hva PR-budsjettet er for hele verdens oljebransje. Det blir noen milliarder.