–Hvorfor legge ned Andøya flystasjon?

Hva skjer med Forsvaret spør superveteran Levald Larsen.
Meninger

Jeg har jobbet i Luftforsvaret i 39 år, og har nå straks fylt 82 år, og er så heldig og fortsatt ha mine sanser i behold.

Ja hva skjer med Forsvaret? Spørsmålet er høyaktuelt. Da Sverre Diesen var Forsvarssjef (2005 – 09) var det store spørsmål hvordan en skulle spare penger. Heimevernet var noe en måtte få nedlagt snarest. Det ble jo et nedtrekk, men heldigvis klarte Stortinget med SP i spissen å få stoppet dette. Men kystfortene «gikk fløyten», nedbemanning av Hæren, Lista og Rygge flystasjon ble nedlagt. Og det som slettes ikke var fornuftig, nedleggelse av Olavsvern   og vedtak om å legge ned Bodø flystasjon. Ørland blir nok en bra flybase etter over dobbelt så store utbyggingskostnader som beregnet. Statssekretær Øystein Bø mente den gang at kalkylene ville holde. Hvorfor skal vi feste lit til det han kommer med nå? Men hvor er strategien i å legge alle «eggene» i en kurv. Nå skulle alt bli så meget bedre. Men hva har vi fått?

Vi har fått en Hær som bare er en skygge av seg selv, uten kanoner og stridsvogner som er brukbare, og så mangler det ganske så mange lønningsposer. Det verste er at vi ikke får kalt inn Norsk ungdom til tjeneste, og vil på sikt snart stå uten mobiliseringsstyrke. Fregattvåpenet er et kapittel for seg, med for få lønningsposer og kritisk mangel på reservedeler. Heimevernet er blitt «vingestekket» og ser ut til å bli enda mindre. Luftforsvaret har for få lønningsposer og mangler reservedeler. Å gå i detaljer vil føre for langt. Vi har fått 830 oberster og generaler, administrasjonskostnader som er skyhøy. En Forsvarsminister som ikke evner å gjøre noe med dette er helt ubrukelig. Nå må også Ministerens forgjengere ta sin del av skylden.
- Det ble ikke bedre, men mye verre.  Altså er vi vitne til lovnader fra Regjering og Storting som ikke var troverdige, sannsynligvis for å kunne delta med uforminsket kraft i utlandet. Dette koster mer enn det smaker og går i stor grad utover nasjonal innsats.

Så til dagens situasjon med nedleggelse av Andøya flystasjon med videre.  Jeg var sikkerhetsoffiser på Andøya flystasjon i alle 80-åra da den siste utbyggingen ble foretatt. Jeg kjenner basen som min egen lomme.  Anlegget ble klargjort for å kunne drifte to jagerflyskvadroner. Den utbyggingen kostet rundt 4 milliarder regnet i 2017 kroner. Jeg kunne ha fortalt dere hvor mange hundre tonn armeringsjern det ble brukt i hver av disse 3. generasjons splinthangarene (sikker jagerflygarasje for ett jagerfly), men dette er taushetsbelagt. I tillegg hadde vi fra før flere 2. generasjons splinthangarer.  Jeg kan si så mye, at å fjerne en slik blir svært kostbart. Vi har en hovedrullebane på 3000 meter, en parallell rullebane på 2440 meter, en tverrvindbane på 1750 meter og kilometervis med taxebaner. Mange oppstillingsplasser for fly, en plattform spesielt godt fundamentert for å kunne ta imot de største transportflyene som finnes. Et stort og godt vedlikeholdt tankanlegg, både på base og i fjell. Verdi godt over en milliard i 2017 kroner. En svær vedlikeholdshangar for Orion som kan garasjere 3 fly, pluss en litt mindre hangar som kan garasjere 2 Orion. Verdien av disse 2 hangarene og verkstedene er på over 2 milliarder 2017 kroner. Ny forlegning til 55 soldater med kjøkken og messe. Skvadronsbygg for 333 skvadron. Verksteder for teknisk materiell og brannstasjon. Enn videre administrative bygninger og avdeling for vedlikehold av bygninger og eiendom mv. Et stort ammunisjonsområde med igloer for oppbevaring av alle typer sprengladninger.  For å bygge en base som denne på Andøya i dag, ville det kostet rundt 30 milliarder 2017 kroner, ja kanskje noe mer. Dette tar Stortinget sjansen på å kaste «over bord» som om det var søppel.

Det kan lages en lang liste med feilinvesteringer i Forsvaret gjennomen en årrekke, og som har kostet forsvaret og samfunnet milliardbeløp. Det er nok bare å nevne oppgradering av Lista flystasjon, kystfortene og Olavsvern like før avhending. Og så nærmest gi det bort. Helikoptrene som vi ikke får på plass er et kapittel for seg. Jeg tror at veldig mange ute i samfunnet er blitt grådig lei den uhemmede pengebruken. Ta et helseforetak eller en statsbedrift, her må styret stå til ansvar for sine handlinger. Stortingspolitikere er uten ansvar for de vedtak som gjøres. Noen forsvinner til høsten, og om fire år deretter er flesteparten av de som har vært med på feilinvesteringen ved å legge ned på Andøya ute av Stortinget.

Nå går vi mot et valg, og dette vil få konsekvenser. Jeg er blitt fortalt at det var en kort kommentar fra Erna Solberg da hun hadde vært med på sluttføringen av LTP om hvordan den skulle legges fram for Stortinget. Hun uttalte at hun var stolt over å ha nedlagt Andøya flystasjon. Slik kan det gå når en blir overøst med galt tallmateriale. Du burde skaffet deg trygghet i forhold til faktagrunnlaget. Men nå skulle mantra om at det er håpløst å få lagt ned forsvarsavdelinger i distriktene finne sin overmann. At en av juvelene i Forsvaret ble utradert fikk heller så være. Det som har foregått de senere år er å «smuldre» opp Forsvaret fra innsiden, «Det brukne geværs taktikk». Å miste kanskje 500 velgere på Andøya ville ikke ha konsekvenser. Men nå har organisasjonen «Bevar Andøya flystasjon» snart 30 000 medlemmer. Disse har familie og venner og er spredt over det ganske land. Vi skal jobbe godt frem til valget, og gleder oss allerede til valgnatta.

Dessverre så har jeg vært høyremann, til og med hatt en periode for høyre i Andøy kommunestyre. Nå er den tiden forbi. Den besynderlige oppførselen til Høyres Nordlandspolitikere, både stortingsbenken og fylkespolitikerne i saken om Andøya, var intet mindre enn trist å følge med på. Her har vi fiender i eget fylke, i FD og på Stortinget.  Vår store felles «pengesekk» har gjort at det har vært mulig å ture frem slik. I et hvilket som helst annet land i Europa ville nedleggelse av et slikt anlegg som på Andøya vært umulig. Men politikere forstår bare ett språk – velgere. I september er det mulig at de forstår.

 De fleste av FrPs representanter tror jeg ikke er klar over hvilken bjørnetjeneste de har gjort Forsvaret. Gahr Støre har «rodd i alle retninger», og prøver å komme seg unna med å skylde på graderte opplysninger. Dersom det blir regjeringsforhandlinger mellom AP og SP, er et godt råd å gjøre Huitfeldt til kulturminister. Øvelsen er jo kjent fra da Giske ble brysom.

De fleste småpartier stemte mot nedleggelse av Andøya. De beste vennene våre har vi allikevel i Senterpartiet. De står på for å bore i alle feil i tallmaterialet. Maktmenneskene i FD skjønte sannsynligvis etter hvert at de var blitt avslørt med hensyn til tallmaterialet i LTP. Da var plutselig ikke tallene så viktig lenger, men nye begrunnelser ble kastet frem om hvorfor Andøya måtte legges ned. 1.Behov for langtrekkende luftvern. 2.Stasjonen ligger for nært tettbebyggelsen. 3.Andøya kunne bli et bombemål. 4.Vi kan ikke ha to flyplasser så nært hverandre. Jeg tror også det ble nevn noe tøv om at Andøya lå for nært Russland.

Jeg må også ta med litt om tall. Å lese LTP er som når vi hørte på «komiske ali» Det skulle koste 2,9 milliarder å forlenge tverrvindbanen. Sannheten er at for i underkant av 900 millioner kan både banen forlenges med 650 meter, og eksisterende banedekke kan renoveres og reasfalteres. Videre drift av Andøya flystasjon ville medføre investeringer på 8,7 milliarder. På Andøya er det aller meste godt vedlikeholdt og driftes godt. Milliardbeløpet er bare tøv. Vi kunne også tatt imot QRA fra Ørland for små midler, det meste er alt  på plass her.

Så har vi hørt at første bevilgning på Evenes vil bli på rundt 4 milliarder. Men tro meg, dette er bare forbokstaven. QRA skal ha sine fasiliteter. Vi vet at kravet er forlengelse av rullebanen i et ikke altfor gjestmildt terreng. Fasiliteter for P-8 Poseidon vil beløpe seg til minst 2,5 milliarder, et moderne skvadronsbygg koster også. Så kommer krav om fasiliteter for alle tilleggstjenester som trenges. Helt unødvendig bruk av borgernes skattepenger. Vi kunne ha brukt midlene på å drifte Forsvaret på en anstendig måte. Tenk å fortelle oss at vi kan spare 100 millioner pr år, men først om 25 år begynner besparelsen. Alle skjønner at dette er bare tøv. Kanskje for 30 år siden gikk det lettere for politikere å manipulere sine borgere. Med internett og fine bilder på TV kan vi se hva dere sier, men også nesten se hva dere personlig mener. Dere er nå tatt med løgn og bedrag når det gjelder nedlegging av Andøya flystasjon. Dette skal jo etter gamle merker bety politisk død. Vi får se.

Utover det jeg nå har kommentert, kommer det samfunnskostnader av et betydelig omfang. Hele Andøysamfunnet vil ligge med brukket rygg etter at skattepengene fra flystasjonen tar slutt. På Evenes blir det krangel med Avinor om albuerom. Samenes rettigheter må kompenseres ved eventuelle ekspropriasjoner.

Eliten i Oslo har kanskje skjønt at de har gått vel langt med sine sentraliseringstanker. Vi ser spede tegn til «brannslukking» fra enkelte ministre. Men politikere innrømmer veldig sjelden feil. Nå må de «røykes» ut av sine kontorer, og vi får se om at nye «koster» kan spare samfunnet for milliarder.