Konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen

Den politiske striden om vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hardner til. Et stort spenningsmoment er om hva LO kongressen og landsmøtet i Arbeiderpartiet vil komme til å vedta, skriver Per Steinar Stamnes leder Industri Energi Statoil Sokkel

  Foto: Helge Hansen/NTB Scanpix

Meninger

LO forbundene Industri Energi og Fellesforbundet vil kjempe for at LO skal stå ved tidligere vedtak om å kreve konsekvensutredning, mens det i Fagforbundet, NTL og Handel og Kontor er tatt til orde for vern.

Vi mener det er utrolig viktig å få kunnskap.

Norge som nasjon har kompetansen og evnen til å forvalte ressursene også i sårbare områder i Nord. Det viser all erfaringen vi har fra over 40 år med oljevirksomhet utenfor kysten vår. Det er ikke mer krevende teknologisk verken å bore eller drifte et felt i nord enn i sør.

Værmessig eller bølgehøyden representerer heller ikke større utfordringer enn det vi allerede opplever i Nordsjøen.

En vesentlig trussel mot den vakre naturen og dyrelivet langs kysten av Nord-Norge er den skipstrafikken som allerede går forbi. En vesentlig fordel for landsdelen med økt oljevirksomhet ville være en betydlig styrking av Oljevernberedskapen. Den vil få et løft til et helt annet nivå, og bli mye bedre.

Vi må heller ikke glemme arbeidsplassene og verdiskapningen som olje og gassressursene skaper i Norge.


Arbeidsplasser og verdiskapning

Hovedmålsetningen med den norske oljepolitikken har vært at olje og gassressursene skal forvaltes slik at de kommer hele landet til gode.

Verdiskapninga i Norge knytta til olje og gass fra norsk sokkel var i  2015 på 502 milliarder kroner eller 16 % av bruttonasjonalproduktet. Året før var tallet 958 milliarder kroner.

Vi må heller ikke glemme arbeidsplassene olje og gassnæringen skaper i Norge. Sysselsatt på norsk sokkel innen utvinningssektor og rørtranssport er det i dag over 60 000 personer. Mens om vi ser på indirekte og direkte sysselsatt så gjør næringen at  ca. 300 000 personer har en arbeidsplass å gå til.

Dette gir mange skattekroner og god velferd i kommunene. Også utover Vestlandet.

Det er en viktigere industri enn fisk og turisme i kroner.

Alternativet for Statoil er å gå internasjonalt.

Verden vil ha et økende behov for mer energi årene framover. Befolkningen på jorda øker, og milliarder av mennesker ønsker samme levestandard som oss i den rike delen av verden. Vi kan like det eller ikke, men en stor del av energibehovet må dekkes opp av olje og gass i mange tiår.

Sameksistensen går det an å ivareta på en god måte. Det har vi greid før. Samtidig må vi iverksette klimatiltak og stille krav til at næringen også bidrar til å redusere CO2 utslipp.

For oss er nye felt og plattformer viktig gjennom å sikre og trygge arbeidsplasser i Norge for våre medlemmer.

For Nord-Norge vil det bety et løft ifht arbeidsplasser, skatte inntekter, ringvirkninger mot andre lokale bedrifter osv.

For verftsindustrien og leverandørindustrien vil det bety arbeidsplasser, utvikling av kompetanse og teknologi.

Derfor bør LO og Stortinget si ja til konsekvensutredning. Det er ingen ulempe å skaffe seg kunnskap.

Etter 2025 vil oljeproduksjon halveres, og inntektene til AS Norge falle betydelig.

Hvem er interessert i å betale mer skatt og avgifter. Eller få en dårligere velferd, skoler, sykehus og pensjon? Hvilke del av velferden ønsker vi å ta bort?

Det vil bli konsekvensen.

Konsekvensvurderingen må komme i gang – det tar 12 – 15 år til et felt er i drift og i produksjon. Vi har ingen tid å miste.