Toni Gjessing høstet trampeklapp med dette innlegget til Per Sandberg:

– Lytt til de som kan det og ikke alltid tro at du kan alt best sjøl

Lokalentusiast og næringsdrivende Toni Gjessing har gitt oss lov å gjengi hele hans innlegg under folkemøtet med Per Sandberg. Innlegget høstet trampeklapp fra salen.
Meninger

Hei Fiskeriminister!

Kan jeg kalle deg Per?

Jeg heter Toni, jeg er Melbuværing.

Tusen takk for at jeg fikk lov til å si et par ord. Jeg skal ikke snakke lenge og jeg har ikke tatt ordet for å diskutere fiskeripolitikk. Det er ikke jeg heller noen ekspert på.

Jeg, er han som driver den lille sportsbutikken som ligger nede i gata her.

Som du sikker hører er ikke jeg født og oppvokst her, men jeg har tre barn, jeg en kone og et fint lite hus som jeg er veldig glad i og som jeg ønsker å fortsette å bo i. Jeg skal bare fortelle deg kort om det å drive en sportsbutikk på et lite sted som Melbu og om det å bo på et lite sted langs kysten i Nord-Norge.

Jeg valgte ikke å drive en sportsbutikk på Melbu for pengene sin skyld, tvert imot satt vi oss ned den dagen det var aktuelt å ta over butikken og regnet på hvor lite vi kunne klare oss med for å få det til. Og dette gjør vi fordi som bor her opp fordi vi ønsker et levende lokalsamfunn! Og Melbu, det er et levende lokalsamfunn! Samfunnshuset her, det bygget på dugnad! Bassenget er for få år siden revet helt ned og bygget opp igjen på dugnad. Havfisk stadion, med en tribune, en 1. divisjon verdig er bygget på dugnad. Ja, for det mye her på Melbu er bygget på dugnad og vi er et kjempe eksempel på et lokalsamfunn som tar spaden i egne hender og ikke ligger samfunnet til last. Men, det hjelper ikke bare med dugnadstimer, et lokalsamfunn må også skape andre verdier.

Jeg er kjempestolt av hva jeg har fått til med den lille sportsbutikken nede i gata her. Da jeg startet var jeg alene og i dag har jeg to ansatte til. Og selv om ikke det er noen kjempeverdier jeg skaper, så vet jeg at det er uhyre viktig at vi er der. Hva er vel et lokalsamfunn her oppe i nord uten lokale butikker? Du skal få slippe å svare på det, jeg skal fortelle deg det; Det er starten på en negativ spiral som starter med at det blir mindre attraktivt å bo er. For ryker sportsbutikken, så ryker skobutikken også. For da blir tilbudet for lite til at folk har mulighet til å handle her og da ruller ballen og i løpet av kort tid så er Melbu et sted folk flytter fra og ikke et sted folk flytter til. Og en stor del av det å opprettholde små butikker, som min, og et levende lokalsamfunn, det er at vi har hjørnestensbedrifter rundt omkring i distriktene som gir folk arbeid, og som gir kommunene inntekter, som gjør at de kan opprettholde et allerede anstrengt tilbud og at folk får lønn og har muligheten til å handle.

Og det her vi kommer vi over til ditt forslag, Per! Det foreslår å se bort i fra alt som var utgangspunktet, det som handlet om å skape arbeidsplasser på land og skape verdier i lokalsamfunnene der fisken hører hjemme!

Og etter å ha hørt deg her i dag, så forstår jeg, at det er jo ikke den agendaen din i det hele tatt. Det høres for meg ut som det du er mest opptatt av, er å høre på en liten krets som ønsker å vri mest mulig fortjeneste ute av investeringen sin og det kan jo aksjonærene få lov til, men at du som politiker og ikke aksjonær kan se helt bort i fra de samfunnsmessige fordelene med å opprettholde aktivitet langs kysten, det er helt uforståelig. Og i tillegg, så er det jo hevet over enhver tvil at fiskeriene både på land og hav skaper enorme verdier. Men det handler litt om hvilket fokus man har og hvordan man vrir og vender på tallene.


Vi er jo alle ute etter gode løsninger, det er jo ingen som sitter her og ikke vil løse utfordringene vi ser er der. Men i stedet for å komme opp hit å prøve å selge inn en idé som de fleste er uenig i så har jeg et forslag til deg.

Jeg har også jobbet i store konsern, jeg har sittet i avdelinger som jobber med å finne smarte løsninger som de trer ned over hodet på de operative avdelingene. Og en viktig ting lærte jeg av det, og det er å lytte til de som kan det og ikke alltid tro at du kan alt best sjøl.


Takk for meg