– God og viktig jobbing har gitt gode resultater

Onsdag i forrige uke kom det glade budskap fra Brussel. Hard og god jobbing fra regjeringen og EU-ministeren har gitt resultater.
Meninger

Vi har nå fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Samtidig har vi også fått godkjenning for å beholde gjeldende godkjente ordning hvor skipsverft er inkludert.

Alle husker vel tilbake på hva som skjedde høsten 2013 når vi ble kjent med at forrige regjering med kommunalminister og EU-motstander Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet i spissen ikke hadde deltatt eller vært aktive i forhandlingene med EU for at vår tidligere ordning med differensiert arbeidsgiveravgift skulle kunne videreføres for flere sektorer. Konsernsjef i Torghatten Brynjar Forbergskog uttalte i 2014 at «vi er påført en ekstrakostnad på mellom 80-90 millioner». Det var også mange andre bedriftseiere i nord som ble påført ekstra kostnader av dette. Dette kunne vært unngått om ikke den rødgrønne regjeringen hadde «sovet i timen» som redaktør i Avisa Nordlys sa i sin lederartikkel.

Selv om regjeringen innførte kompenserende tiltak etter denne sjokkbølgen som de rødgrønne politikerne påførte oss med sin manglende aktive holdning overfor EU-systemet, så er det ikke tvil om at differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Dette tok regjeringen på alvor og har med våre eminente europaministre fra nord helt siden 2014 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge. Dette gjennomslaget er derfor viktig for å sikre bedre vilkår for viktige bedrifter og arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Når vi hører Senterpartiet uttale at skulle de vinne valget til høsten så er den første ministerposten som ikke vil bli erstattet EU ministeren, da er det grunn for oss i Nord-Norge å bli bekymret. Hvis vi ikke vil forholde oss til at vi er en del av verden utenfor Norge så mister vi også innflytelse og makt.

Hva er det neste, vil Senterpartiet gjøre alvor av sine nye trusler om å melde Norge ut av EØS-avtalen. En avtale som i aller høyeste grad er viktig for Nord-Norge og Nordnorske bedrifter, og som bidrar til å sikre gode eksportinntekter til Norge og Nordnorske bedrifter.