Styreleder i Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård

– Hadselskolen billigst i Vesterålen

Meninger

Montessoriskole i Hadsel:

– Prosessen stanses på det verst mulig tidspunktet

Håkon Østgård i Sandnes Montessoriskole var frustrert over måten søknaden om etableringen av montessoriskole ble behandlet av administrasjon og posisjon i dag.

I formannskapsmøtet 15.06.2017 presenterte administrasjonen skrekkelige tall som sier at grunnskolen i Hadsel er mye dyrere enn de Hadsel kommune sammenligner seg med. Orienteringen etterlater et inntrykk av grunnskolen i Hadsel er ekstra dyr, der administrasjonen forholder seg til den noe ukjente «KOSTRA gruppe 11».

Les svaret fra rådmannen i Hadsel

Styret i Sandnes Montessoriskole velger å kommentere analysen ut fra Norges fremste kilde for skoledata: Utdanningsdirektoratet (UDIR). De har en skreddersydd oversikt for sammenligning av skoledata i Norge som heter skoleporten.udir.no. Vi mener det er en langt bedre kilde og kan varmt anbefales til både Ordfører, politikere og vanlige folk.


Uenige om kostnad på montessori

Neste uke skal kommunestyret avgjøre sin innstilling til søknaden om opprettelse av søknad om friskole. Allerede ei uke før, i formannskapet, var temperaturen høy under diskusjonen.

UDIR viser at skolen i Hadsel overhode ikke er dyrt sammenlignet seg med egne naboer, regioner og landsdel. Vi mener det er mye bedre å sammenligne nordlendinger med hverandre, enn KOSTRA gruppe 11. I vår sammenligning viser UDIR at driftsutgifter i 2015 for en grunnskoleplass i Hadsel var 119.000 pr. år. Administrasjonen har tidligere i år opplyst at statsoverføringen pr. skoleelev i Hadsel ligger på omtrent 100-116.000. Gapet mellom inntekt og utgift er lite. (skoleporten.udir.no , Rådmann Hadsel)

Vi snakker altså om et lite eller sågar marginalt underskudd for 31 Sandneselever.  Mindre enn budsjettsprekken i hurtigrutens hus og knøttlite i forhold til kommunekassens 500 budsjettmillioner. Grunnlaget for ekstraordinære sparetiltak eller nedleggelse er begrenset.

Videre viser UDIR at Hadsel var billigst i Vesterålen og bare så vidt over snittet i Nordland på 117.000 pr. elevplass. Sannheten om Hadselskolen er at den langt fra er noe kriseforetak. Det er åpenbart handlingsrom for en selvfinansiert og innbyggerstyrt skole i dette bildet.  (skoleporten.udir.no)

Hadselskolen har altså en helt grei kostnad, men administrasjonen har rett i at den kommunale skolen i Hadsel er underfinansiert. Det er den i likhet med de fleste andre skoler i Nordland p.g.a. for lave statsoverføringer.  En friskole derimot er meget godt finansiert av staten. Utnytt den muligheten. La innbyggerne drive skole der kommunen ikke vil.

Ordfører Siv Dagny Aasvik fra Arbeiderpartiet: Hva vil du gjøre for å skape en vinn-vinn-situasjon på Langøya? Skolestrukturen i Hadsel har et problem og Sandnes Montessoriskole er en del av løsningen.

Vi ber samtidig om svar på de to forrige brevene vi skrev til deg i vår. Du finner oss på www.sandnesms.no. Eller bare ring.

Spørsmålet er oversendt rådmann Ola Morten Teigen for en kommentar, og svar kommer (red. anm).