Rådmann Ola Morten Teigen svarer Håkon Østgård:

– Vi må forholde oss til pengene vi får

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, reagerer på innlegget fra Sandnes Montessori-styreleder Håkon Østgård.
Meninger

Styreleder i Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård

– Hadselskolen billigst i Vesterålen

Hadsel kommune har i alle analyser og dokumenter over år brukt KOSTRA-tall i sine analyser. KOSTRA er den standardiserte måten å innrapportere kostnader, ressursbruk og dekningsgrader for kommunesektoren.

Les innlegget fra Østgård

SSB har satt sammen ulike grupper av kommuner som er sammenliknbare, slik at en i størst mulig grad sammenlikner "epler" med "epler". Hadsel kommune tilhører en gruppe bestående av 52 andre sammenliknbare kommuner, hvor blant annet Sortland, Vågan og Vestvågøy også er.


Vi må huske at Hadsel er den 8. største kommunen i Nordland. Det betyr forenklet sagt at vi ikke likner på snittet av Nordlandskommunene.

At Sandnes Montessoriskole mener at skolesektoren i Nordland er underfinansiert på grunn av for lave statsoverføringer, er strengt tatt ikke et argument. Rådmannen kan godt ønske seg større statlige overføringer, men vi må uansett forholde oss til de pengene vi får.


Fordelen med å bruke KOSTRA-tall er at de også kan justeres etter vårt "utgiftsbehov". Staten tar nemlig utgangspunkt i et beregnet utgiftsbehov når de tildeler rammetilskudd som skal finansiere våre tjenester. Selv om vi i stor grad er sammenliknbare med en del kommuner, har vi også ulikheter som bør korrigeres. For eksempel har staten beregnet at grunnskolen i Hadsel kommune bør drives 3,5 % billigere enn snittkommunen i landet. Sortland har et behov for 3,6 % høyere enn landssnittet. Det betyr at Hadsel får mindre penger pr innbygger for å drifte grunnskole enn Sortland.


Rådmannen korrigerer derfor tallene, slik at vi faktisk kan sammenlikne "epler" med "epler". For øvrig bruker rådmannen 2016-tall, disse er foreløpig ikke lansert i skoleporten enda. Elevtallet har totalt gått ytterligere ned, noe som medfører at prisen pr gjenværende elev har økt enda mer.


Så til det teoretiske regnestykket knyttet til gapet mellom inntekt og utgift.

Hadsel kommune bruker vel 100 millioner til grunnskole, dersom en deler summen på 865 elever blir det ca 120.000,- pr elev.

Det er derimot ikke slik at om en elev slutter, sparer kommunen 120.000,- kroner. Utgiften blir fortsatt ca 100 millioner, men den kan nå bare deles på 864 elever. Hadsel kommune sparer ikke penger før vi kan legge ned hele klasser.


Derimot trekkes Hadsel kommune 91.300,- pr elev som velger å ikke gå i kommunal skole. For 31 Sandneselever blir det 2,8 millioner kroner.