Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.
Meninger

Den 19.6.17 står det å lese på blv.no (Og VOL red.anm) at «Turlaget må avlyse Tinden» Pressemeldingen er publisert av Willy Vestå som også er redaktør i Bladet Vesterålen. Stiftelsen er ikke kjent med at turlaget har avtalt tur til Tinden på denne tiden og finner det spesielt at en tur som ikke er avtalt med eieren avlyses.


Stiftelsen har tidligere opplevd at stedet er brukt av turlaget uten at det er gjort avtale med stiftelsen som eier om bruk og vederlag. Først i 2013 ble dette forholdet rettet opp og da etter at stiftelsen hadde tatt opp saken med turlaget.

Styreleder i Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Var konsensus om å gravlegge ørna og juletreet

Styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden mener de har alt sitt på det rene. Styreleder Asle Sørdahl går hardt ut mot formannskapets behandling av vedtektsendringene – og sier at det allerede på første styresamling i 2005 var konsensus om at stiftelsen ikke skulle kopiere Skjalg Halmøy.

Pressemeldingen fremstår som noe mer enn informasjon til turlagets medlemmer - det flettes inn systematisk og tendensiøs feilinformasjon om forhold som har relasjon til stiftelsen/ Tinden og som setter stiftelsen i et svært dårlig lys. Turlaget prøver å skape et inntrykk av at det kun er en person som kan guide i Tinden. Stiftelsen er kjent med at turlaget har brukt to andre guider for sine turer. Hvorfor ble ikke disse turene avlyst? Turlaget gjør et stort nummer av at der er en eneste fastboende i Tinden og at vedkommende er utestengt. Dette er feilaktige opplysninger.  Der er ingen fastboende på det fredede stedet. De forrige eierne/ familien søkte selv i januar 2005 om å få omklassifisert gården til fritidsbolig for å spare kommunale avgifter, en søknad som ble innvilget av Øksnes kommune. Denne ordningen er videreført av stiftelsen.

Der er en privatrettslig avtale mellom stiftelsen og familien som sier at familien har rett til bruk av stedet som feriebolig. I den privatrettslige avtalen som ble signert av familien i november 2005 etter at stiftelsen hadde kjøpt eiendommen, er det satt opp klare regler for hvordan denne bruksretten skal utøves. 

Stiftelsen finner det spesielt at Vesterålen Turlag sprer denne feilinformasjonen rett før Øksnes kommunestyre den 20.6.17 skulle uttale seg til endring av vedtektene i stiftelsen. En viss anstendighet  fra turlagets side burde man vel kunne forvente.