Margunn Ebbesen om formuesskatt:

– Rammer norske arbeidsplasser

– Høyre både styrker kommuneøkonomien og reduserer formuesskatten – for å trygge norske arbeidsplasser, skriver Nordland Høyres Magrunn Ebbesen i et innlegg på VOL.
Meninger

Arbeiderpartiet har fortsatt sine evige gjentakelser om at Høyre bare gir skattelette til de rike, og nå sist så prøvde Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen seg på at Høyres kutt i formuesskatten tapper Nordlands kommuner for penger. Dette er totalt feil, og bidrar heller til å forvirre velgerne. For hadde disse påstandene vært riktig så hadde jeg skjønt uroen, men begge påstandene er feil.


Eirik Sivertsen (Ap) svarer Margunn Ebbesen (H):

– Høyre svekker fellesskapet

– I Arbeiderpartiet mener vi at du skal yte etter evne og få etter behov. Det sikrer at alle kan få en gratis skolegang, helsehjelp når de trenger det og at vi kan gi eldre en trygg alderdom, skriver Eirik Sivertsen (Ap) i sitt svar til Margunn Ebbesens (H) innlegg.

 

Med flyktningkrise og det verste oljeprisfallet på 30 år, har Høyre styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Norsk økonomi er i ferd med å få flere ben å stå på. Forskningen i næringslivet har gått opp, skattene går ned. Det skapes rekordmange gründerbedrifter, og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere.


– Dette handler ikke om å lure seg unna, men om rettferdighet

LNS-direktør Frode Nilsen har ikke mye til overs for formuesskatten. – Viljen blant norske bedriftseiere til å betale skatt er stor, men formuesskatten slik den er i dag, er urettferdig og konkurransevridende. Det er rett og slett elendig distriktspolitikk, slår Frode Nilsen fast.

 

Høyres skattelettelser har gått til folk flest, bare 3 % av skattelettelsene av det totale handlingsrommet har blitt brukt på redusert formueskatt. De store pengene er gått til kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser. Samferdselsinvesteringene alene er tre ganger større enn skattelettelsene.

Når det gjelder formuesskatten som er en skatt som bedriftseierne må betale uansett om bedriften går med overskudd eller ei, så er den redusert denne perioden. Høyre vil også fremover jobbe for å redusere og på sikt fjerne denne urettferdige skatten som bare rammer norskeide arbeidsplasser.

Imidlertid er det ikke sant som Sivertsen sa i debatt med meg på NRK Nordland sist onsdag, at kommunene tappes for inntekter når Høyre reduserer formuesskatten.


Solberg: Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak

Høyre vil kutte formuesskatten med 7,5 milliarder kroner. Det vil gi Norge nær 4.000 flere nullskattytere, ifølge regjeringens eget regnestykke.

 

Hverken tidligere lettelser i formuesskatten eller fremtidige lettelser påvirker kommunesektorens økonomi. Kommunesektorens økonomi fastsettes og måles gjennom kommunenes inntektsvekst og veksten i frie inntekter. Her er også formuesskatten innberegnet.

Høyre har gjennom statsbudsjettet sørget for at de inntekter som kommunesektoren «mister» ved lettelser i formuesskatten er blitt kompensert, og vil også bli kompensert, fra staten. Status for kommuneøkonomien for 2016 viste også at kommunenes realvekst i frie inntekter ikke har vært bedre nå enn hva den har vært siden 2006.

Men det som er sant er at Sivertsen og hans parti lover oss alle minst 15 milliarder i skatteøkning. Dette utgjør en skatteøkning på 1.4 milliarder til oss i Nord-Norge som de vil belaste oss. Penger som heller kan brukes til å trygge nord-norske arbeidsplasser eller skape nye arbeidsplasser.

Margunn Ebbesen