– Flere jobber og skip flagger hjem til Norge

– Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie og i over 150 år har norske skip vært en betydelig aktør på verdens hav.
Meninger

Dette er historie, kunnskap og erfaring som Høyre vil at skal forbli i Norge, ikke sendes ut av landet til Polen og Bahamas på grunn av særnorske skatter og konkurransevilkår.

Den maritime næringen har alltid vært blant våre mest innovative og fremtidsrettede næringer. Den har også et betydelig bidrag til norsk økonomi, og er vår største eksportnæring etter olje og gass: I 2014 var rundt 110 000 personer sysselsatt i næringen, 35 000 av disse i verfts- og leverandørindustrien.

Den samlede verdiskapingen var i underkant av 190 milliarder kroner. Dette er en næring og arbeidsplasser som Høyre vil ta vare på, ikke presse ut av landet.

Derfor har vi i løpet av denne fireårsperioden levert en egen maritime strategi med 69 konkrete tiltak, vi har senket skattene og vi har styrket tilskuddsordningen til norske sjøfolk.

Og det har gitt resultater. Nå går arbeidsledigheten ned, veksten går opp og siden begynnelsen av 2016 har det blitt flagget hjem 47 skip til Norge. Nye tall fra skipsregistret viser at 40 av disse skipene har flagget hjem på grunn av lettelser i regelverket vi har gjort hittil i fireårsperioden.

Selv om mange piler peker i riktig retning er vi enda ikke i mål. Skipsnæringen har vært gjennom vanskelige tider og flere titalls offshore-skip er blitt lagt i opplag.

Bare i løpet av 2015 falt ordrereserven for norske verft med 15,8 prosent som følge av overkapasitet og oljeprisfall.

Høyre går til valg på at enda flere skip skal flagge hjem. Vi mener vi trenger flere, ikke færre norskeide selskaper og norske jobber.

Derfor lover vi å en lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre og rammevilkår for norsk maritim næring.  


Det siste vi trenger er 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter på vanlige arbeidsfolk, gründere og pensjonister, og reversering av en maritim politikk som gjør at skip flagger hjem til Norge, ikke ut av Norge.